کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

مشخصات فنی کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressorsکمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors
ingersoll Rand
|

موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation