تجهیزات آبیاری

شرکت آریا صنعت عرضه کننده تجهیزات آبیاری
تجهیزات آبیاری یاآبیاری تحت فشار نیازی به تعریف ندارند چون در این دوران کم آبی و خشکسالی دیگر باید با استفاده آبیاری تحت فشاراستفاده کرد که از هدر رفتن آب در تمامی زمینه‌های کشاورزی جلوگیری کرد و از این منبع حیاتی حفاظت کرد. یکی دیگر از انواع سیستم‌های نوین آبیاری آبیاری تحت فشار , آبیاری بارانی , آبیاری قطره‌ای است که نیز مستلزم رعایت ضوابط , دستورالعمل‌هایی و تجهیزاتی آبیاری است که اگر این مواردکه توصیه شده به درستی رعایت نشود و در تهیه قطعات وتجهیزات سیستم آبیاری اشتباهی انجام دهید , سیستم از کارایی مناسب برخوردار نخواهد بود

سم پاش
سم پاش
مه پاش
مه پاش
بابلر
بابلر
نواری آبیاری
نواری آبیاری
فیلتر
فیلتر
فیلتر
فیلتر

TEL : 021-33116613 | 33961181
Fax : 021-33947858
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation