کمپرسور

شرکت صنعت اریاعرضه کننده انواع کمپرسور:
کمپرسور (compressor): دستگاهی است که با افزایش فشار گازحجم سیستم رت افزایش میدهدو گاز را با فشار تخلیه می کند.
انواع کمپرسور: توربو ماشین های توانگیر می باشند و طرز کار کلی آن ها مانند پمپ است.
معمولا برای متراکم کردن هوا که یک گاز تراکم پذیر است از این دستگاه استفاده می شود
موارداستفاده از کمپرسورها :در متراکم سازی گازهای طبیعی، اکسیژن، نیتروژن، و دیگر گازهای صنعتی نیز استفاده می شود.

مشخصات فنی کمپرسور

کمپرسور پیستونیکمپرسور پیستونی
|

موجود
کمپرسور صنعتی اسکرو اویل اینجکتکمپرسور صنعتی اسکرو اویل اینجکت
|

موجود
کمپرسورهای اسکروکمپرسورهای اسکرو
|

موجود
کمپرسور های پرتابل AIRMAN ژاپنکمپرسور های پرتابل AIRMAN ژاپن
|

موجود
کمپرسور های باد هیوندایکمپرسور های باد هیوندای
|

موجود
 کمپرسورمعدنی کمپرسورمعدنی
|

موجود
 کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressors کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressors
|

نا موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation