گیربکس حلزونی

مشخصات فنی گیربکس حلزونی

مشخصات فنی گیربکس حلزونی SITI
گیربکس حلزونی سری I
نسبت تبدیل: 6-100
محدوده گشتاور خروجی: 16-3000 Nm
محدوده توان الکتروموتور: 0.09-55 KW

گیربکس حلزونی سری P+MI
نسبت تبدیل:6-404
محدوده گشتاور خروجی:78-2511 Nm
محدوده توان الکتروموتور: 0.12-7.5

گیربکس حلزونی سری CMI-I
نسبت تبدیل:6-10000
محدوده گشتاور خروجی: 56-4400 Nm
محدوده توان الکتروموتور: 0.09-6.6

گیربکس حلزونی سری U
نسبت تبدیل: 6-100
محدوده گشتاور خروجی:61-885 Nm
محدوده توان الکتروموتور: 0.12-17.7

گیربکس حلزونی سری P+MU
نسبت تبدیل: 6-404
محدوده گشتاور خروجی: 78-1053 Nm
محدوده توان الکتروموتور: 0.12-3.4

گیربكس حلزونی ایلماز سری ‌E  (YILMAZ Worm Gearbox, E Series)گیربكس حلزونی ایلماز سری ‌E (YILMAZ Worm Gearbox, E Series)
گیربکس حلزونی ایلماز
|

موجود
گیربکس Bonfiglioli سری  VF/Wگیربکس Bonfiglioli سری VF/W
گیربکس حلزونی بونفیلیولی
|

موجود
گیربکس حلزونی اس ای دبلیوگیربکس حلزونی اس ای دبلیو
SAW
| SAW

موجود
گیربکس حلزونی SITI سری ‌MU گیربکس حلزونی SITI سری ‌MU
گیربکس حلزونی SITI
|

موجود
گیربكس حلزونی TRANSTECNO سری CM  (TRANSTECNO Helical-Worm Gearmotor, CM Series)گیربكس حلزونی TRANSTECNO سری CM (TRANSTECNO Helical-Worm Gearmotor, CM Series)
گیربکس حلزونی Transtecno
|

موجود
گیربكس حلزونی موتوواریو ‌NMRV  (MOTOVARIO Helical-Worm Gearbox, NMRV Series)MOTOVARIOگیربكس حلزونی موتوواریو ‌NMRV (MOTOVARIO Helical-Worm Gearbox, NMRV Series)MOTOVARIO
گیربكس حلزونی موتوواریو MOTOVARIO
|

موجود
گیربکس حلزونی سهندگیربکس حلزونی سهند
|

موجود
گیربکس حلزونی رهنما گیربکس حلزونی رهنما
گیربکس حلزونی رهنما
|

موجود
گیربکس حلزونی Rossiگیربکس حلزونی Rossi
گیربکس حلزونی Rossi
|

موجود

TEL :
Fax : 021-33116613
Email: info [at] sanataria.ir
Web: www.sanataria.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | Aria Sanat Corporation